Mangapus Hoda Miahan


Mangapus Hoda : hajat/pesta syukuran dari satu
daerah membasuh dan mengurapi kuda dengan unte pangir (jeruk purut) demi memohon berkat dewata; kuda itu tidak boleh dijual lagi. biasanya seluruh negeri membawa persembahan yang diikuti dengan pesta jamuan makan.

Mangapus Hoda Miahan
 Ritual mangapus hoda miahan merupakan nafas yang dipersembahkan melalui udara, darah melalui tanah, dan daging melalui tujuh jenis masakan. Maksudnya, udara sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa harus kita hormati dan hargai sebagai pemberi nafas bagi manusia. Begitu juga tanah sebagai tempat kita tinggal dan hidup.

Bentuk penghormatan dilakukan dengan membuat darah kuda ke dalam tanah yang memiliki arti penolak bala dan penyangga bumi nusantara dari kejaliman dan marah bahaya.


Kemudian daging kuda putih dipersiapkan dalam tujuh jenis masakan, dan disampaikan sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diakhiri dengan tor-tor bersama. 

Budaya ritual mangapus hoda miakan ini sangat jarang digelar sebab budaya ini digelar pada pesta pengukuhan siraja batak, ini digelar terakhir sekali pada pesta pengukuhan Raja Sisingamangaraja menjadi Siraja Batak dengan menggunakan makan kuda putih.

Baca juga artikel tentang